കുറ്റ്യാട്ടൂര്‍ പഞ്ചായത്ത് വികസന സെമിനാര്‍ ചട്ടുകപാറ സാംസ്ക്കാരിക നിലയത്തില്‍ ജില്ല പഞ്ചായത്ത് അംഗം കെ.നാണു ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു

കുറ്റ്യാട്ടൂര്‍ പഞ്ചായത്ത് 2019 20 വര്‍ഷത്തെ വാര്‍ഷിക പദ്ധതി രൂപീകരണ വികസന സെമിനാര്‍ ഉദ്ഘാടനം ജില്ല പഞ്ചായത്ത് അംഗം കെ.നാണു

നിർവ്വഹിച്ചു അധ്യക്ഷത പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്‍റ് എന്‍.പത്മനാഭന്‍. പഞ്ചായത്ത് സെക്രട്ടറി ടി.പി.ഉണ്ണികൃഷ്ണന്‍, ഇരിക്കൂര്‍ ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് അംഗം ഒ.ബാലകൃഷ്ണന്‍, പഞ്ചായത്ത് വൈസ് പ്രസിഡന്‍റ് വി.വി.വിജയലക്ഷ്മി എന്നിവര്‍ പ്രസംഗിച്ചു. പദ്ധതിരേഖ അവതരണം, ഗ്രൂപ്പ് ചര്‍ച്ച, ക്രോഡീകരണം എന്നിവ വികസന സെമിനാറിന്‍െറ ഭാഗമായി നടന്നു. പഞ്ചായത്ത് അംഗങ്ങള്‍, വാര്‍ഡ് തല വികസന സമിതി കണ്‍വീനര്‍മാര്‍, വിവിധ രാഷ്ട്രീയ കക്ഷി പ്രതിനിധികള്‍ എന്നിവര്‍ പങ്കെടുത്തു.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: