അഴീക്കൽ: ബോട്ടുപാലത്തിനു സമീപം കാക്കേൻ ജനാർദ്ദനൻ 87 അന്തരിച്ചു

അഴീക്കൽ: ആദ്യകാല സി.പി.ഐ പ്രവർത്തകൻ ബോട്ടുപാലത്തിനു സമീപം കാക്കേൻ ജനാർദ്ദനൻ 87 അന്തരിച്ചു. ഭാര്യ ശാന്തകുമാരി മക്കൾ സുലോചന മെമ്പർ അഴീക്കോട് ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്, ശ്രീജിത്ത് (ഗൾഫ്) രാജേഷ് (സി.പി.ഐ.അഴീക്കൽ ബ്രാഞ്ചംഗം) ഷീബ, ഷൈന, ഷീന, ഷീൽന മരുമക്കൾ രാമചന്ദ്രൻ ,സ്വർണ്ണ, രജനി, മനോജ്, ബൈജു, റിഗേഷ്, സതീശൻ സഹോദരങ്ങൾ രവീന്ദ്രൻ, ദാമോദരൻ, ശിവാനന്ദൻ, സരോജിനി, രാധ, പരേതരായ ബാലൻ, വിജയൻ, കരുണൻ, പവിത്രൻ, നാരായണൻ, സൗമിനി, സഞ്ചയനം ശനിയാഴ്ച

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: