നാളത്തെ ഭാരത് ബന്ദിൽ കേരളത്തിൽ സത്യാഗ്രഹം മാത്രം; ബന്ദ് ഉണ്ടാവില്ല

9 / 100


കേന്ദ്ര സർക്കാരിന്റെ കാർഷിക ബില്ലിനെതിരെ നാളെ കർഷക സംഘടനകളുടെ ഭാരത് ബന്ദ്,
കേരളത്തിൽ കേന്ദ്ര സർക്കാർ ഓഫീസുകൾക്ക് മുന്നിൽ പ്രതിഷേധം മാത്രം.
വാഹനങ്ങൾ തടയുകയോ കടകൾ അടുപ്പിക്കുകയോ ചെയ്യില്ലെന്ന് കർഷകസംഘം സംസ്ഥാന പ്രസിഡണ്ട് കെ കെ രാഗേഷ് എംപി അറിയിച്ചു.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: