കോവിഡ് ബാധിച്ച് ചികിത്സയിലായിരുന്ന കണ്ണൂർ കക്കാട് സ്വദേശി മരിച്ചു

8 / 100 SEO Score

കോവിഡ് ബാധിച്ച് ചികിത്സയിലായിരുന്ന കക്കാട് സ്വദേശി മരിച്ചു

എടച്ചേരി കുഞ്ഞിപ്പള്ളിയിലെ ആഷിഖ് ( 39 ) ആണ് മരിച്ചത് പരിയാരം മെഡിക്കൽ കോളേജിൽ ചികിത്സയിലായിരുന്നു .നഗരത്തിലെ വസ്ത്രാലയത്തിലെ ജീവനക്കാരനായിരുന്നു ആഷിഖ്

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: