തടിക്കടവ് പാണക്കാട് സയ്യിദ് മുഹമ്മദലി ശിഹാബ് തങ്ങൾ റിലീഫ് സെൽ ദുരിതാശ്വാസ കേമ്പുകളിൽ സഹായം നൽകി

തടിക്കടവ് പാണക്കാട് സയ്യിദ് മുഹമ്മദലി ശിഹാബ് തങ്ങൾ റിലീഫ് സെൽ കുട്ടിക്കരിയുടെ പ്ര

ളയ ദുരിതത്തിൽ കഴിയുന്ന വയനാട് ജില്ലയിലെ ക്യാമ്പ്കളിൽ കഴിയുന്ന സഹോദരങ്ങൾക്കുള്ള ഭക്ഷ്യവസ്തുക്കളുടെ സഹായഹസ്തവിതരണ ഉൽഘാടനം പനമരം പഞ്ചായത്ത് പ്രസി: മോഹനൻ, വില്ലേജ് ഓഫീസർ എന്നീ വരുടെ സാന്നിദ്ധ്യത്തിൽ റിലീഫ് സെൽ പ്രസി: സി.ഇബ്രാഹീം ,സെക്രട്ടറി പി.എം അബ്ദുൾ റഷീദ്, വൈസ് പ്രസി.. ഒ.മെയ്തു – പി.കെഅസ്സൻ, പി.എം നൗഷാദ്, കായക്കൂ ൽ ഇബ്രാഹിം, കെ.എച്ച്.ബഷിർ ,ഫൈസൽ കെ.വി, സി.എം അബ്ദുള്ള, അൻവർ കെ.എം.കെ എന്നിവർ വയനാട് ജില്ലയിലെ 15 ഓളം ക്യാബ് കളിലും,50 ഓളം വീട് കളിലും 3ടൻ (3000kg) ഭക്ഷ്യവസ്തുകളും ശുദ്ധജലവും, പുതിയ വസ്ത്രങ്ങളും ‘വിതരണം ചെയ്തു

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: