പെരുന്നാൾ ദിവസം അഭയാർത്ഥി ക്യാമ്പിൽ ചിലവഴിച്ച് എൻ.എസ്.എസ് വിദ്യാർത്ഥികൾ.

പാനൂർ: പെരുന്നാൾ ദിവസം അഭയാർത്ഥി ക്യാമ്പിൽ ചിലവഴിച്ച് എൻ.എസ്.എസ് വിദ്യാർത്ഥികൾ.
മൊകേരി രാജീവ് ഗാന്ധി മെമ്മോറിയൽ

ഹയർ സെക്കൻററി സ്കൂൾ നാഷണൽ സർവ്വീസ് സ്കീമിലെ എൺപത് വിദ്യാർത്ഥികളും അധ്യാപകരുമാണ് പെരുന്നാൾ ദിവസം വയനാട്ടിലെ ഏറ്റവും വലിയ ക്യാമ്പായ പനമരം ഹയർ സെക്കൻററി സ്കൂളിലെത്തിയത്. ഡി.വൈ.എസ്.പി പ്രിൻസ് അബ്രഹാമിന്റെ നിർദ്ദേശാനുസരണം വളണ്ടിയർമാർക്യാമ്പ് ശുചീകരണത്തിൽ പങ്കെടുത്തു. പനമരം പോലീസ്മ്പം സ്റ്റേഷനും ശുചികരിച്ചു. ക്യാമ്പംഗങ്ങളുമായി അനുഭവം പങ്കുവെക്കുകയും ചെയ്തു. ക്യാമ്പംഗങ്ങളോടൊപ്പം ഭക്ഷണവും കഴിച്ച് വൈകുന്നേരത്തോടെയാണ് വിദ്യാർത്ഥികൾ മടങ്ങിയത്. പ്രോഗ്രാം ഓഫീസർ സജീവ് ഒതയോത്ത്, കെ.അനിൽകുമാർ എന്നിവർ നേതൃത്വം നൽകി.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: