കളഞ്ഞു കിട്ടിയ ബേഗ് തിരിച്ചേൽപ്പിച്ച് മാതൃകയായി

ഗുരുവായൂർ ക്ഷേത്ര പരിസരത്ത് വച്ച്കളഞ്ഞ് കിട്ടിയ ബാഗ് കുന്ദംകുളംപോലീസിൽ ഏൽപ്പിച്ച് കണ്ണൂർ സ്വാദേശികൾ മാതൃകയായി.പ്രളയ ദുരന്തത്തെ തുടർന്ന് എരുമേലി സ്വദേശി സുഭാഷിന്റെ വീടിന്റെ രേഖകളും, ബാങ്ക് പാസ്സ് ബുക്ക് ആധാർ കാർഡുകൾ അടങ്ങിയബാഗാണ് ഗുരുവായൂർ ക്ഷേത്ര പരിസരത്ത് വച്ച് യുവാക്കൾക്ക് കിട്ടിയത്.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: