കളഞ്ഞു കിട്ടിയ സ്വർണ്ണം തിരിച്ചു കൊടുത്ത് യുവാവ് മാതൃകയായി

8 / 100

പൂതപ്പാറ മെറീന ബേക്കറി ജീവനക്കാരൻ ഷാജിർ ആണ് മാതൃകയായത് വൻകുളത് വയൽ പെട്രോൾ പമ്പിൽ നിന്നാണ് സ്വർണം കളഞ്ഞുകിട്ടിയത്, കളഞ്ഞുകിട്ടിയ സ്വർണം പെട്രോൾ പമ്പ് മാനേജരെ ഷാജർ ഏൽപ്പിച്ചു

സ്വർണ്ണം മാനേജറുടെ സാന്നിധ്യത്തിൽ വ്യാപാരി വ്യവസായി സമിതി നേതാക്കളായ എം ഉമേശൻ,

സി.വി പങ്കജാക്ഷൻ, കെ.സജീഷ് എന്നിവരുടെ നേതൃത്വത്തിൽ വ്യാപാരി വ്യവസായി ഓഫീസിൽ വച്ച് സ്വർണ്ണത്തിൻറെ ഉടമ

നിത്യനിലേഷിന് കൈമാറി,

ഇത്തരത്തിൽ മാതൃകയായ ഷാജിറിനെ വ്യാപാരി വ്യവസായി സമിതി ഓഫീസിൽ വച്ച് സമിതി നേതാക്കൾ പൊന്നാട അണിയിച്ച് ആദരിച്ചു,

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: