സ്റ്റീൽ ബോംബ് കണ്ടെത്തി.

പെരിങ്ങോം . റോഡിന് സമീപത്തെ കലുങ്കിനടിയിൽ നിന്നും സ്റ്റീൽ ബോംബ് കണ്ടെത്തി. ചൂരൽ തവിടി ശേരി റോഡിൽ സ്കൂളിന് സമീപം പ്രവർത്തിക്കുന്ന ചൂരൽ അംഗൻവാടിക്ക് സമീപത്തെ കലുങ്കി നടയിൽ നിന്നാണ് ഇന്ന് രാവിലെ സ്റ്റീൽ ബോംബ് കണ്ടെത്തിയത്. രഹസ്യ വിവരത്തെ തുടർന്ന് പെരിങ്ങോം എസ്.ഐ.വി. യദുകൃഷ്ണന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ പോലീസ് സംഘം നടത്തിയ പരിശോധനയിലാണ് സമീപകാലത്തുണ്ടാക്കിയ സ്റ്റീൽ ബോംബ് കണ്ടെത്തിയത്. രാത്രികാലത്ത് മീൻപിടുത്തക്കാരുടെ ശ്രദ്ധയിൽ പ്പെട്ടതോടെയാണ് പോലീസ് വിവരം അറിഞ്ഞത്. കലുങ്കി നടിയിൽ മൂന്ന് മീറ്ററോളം മധ്യത്തിലാണ് മണലും പ്ലാസ്റ്റിക്ക് പേപ്പറും മറ്റും ഉപയോഗിച്ച് ഒളിപ്പിച്ച നിലയിൽ സ്റ്റീൽബോംബ് കണ്ടെത്തിയത്. ഒന്നിൽ കൂടുതൽ സ്റ്റീൽ ബോംബുകൾ ഉണ്ടെന്ന സൂചനയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ പോലീസ് ബോംബ് സ്ക്വാഡിന്റെ സഹായം തേടി . ബോംബ് സ്ക്വാഡ് സ്ഥലത്തെത്തിയിട്ട് പരിശോധന ഊർജിതമാക്കാനാണ് പോലീസിന്റെ നീക്കം.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

error: Content is protected !!
%d bloggers like this: