വാറ്റുകേ ന്ദ്രത്തിൽ റെയ്ഡ് 170 ലിറ്റർ വാഷും വാറ്റു ഉപകരണങ്ങളും നശിപ്പിച്ചു.

ആലക്കോട്: വാറ്റുചാരായ നിർമ്മാണ കേന്ദ്രത്തിൽ എക്സൈസ് സംഘം നടത്തിയ റെയ്ഡിൽ 170 ലിറ്റർ വാഷും വാറ്റു ഉപകരണങ്ങളും കണ്ടെത്തി നശിപ്പിച്ചു. രഹസ്യമായി പ്രവർത്തിച്ചവൻ വാറ്റു കേന്ദ്രം റേഞ്ച് എക്‌സൈസ് പ്രിവന്റീവ് ഓഫീസർ പി.ആർ. സജീവിന്റെ നേതൃത്വത്തിലാണ് കണ്ടെത്തിയത്. പാത്തൻപാറ, നൂലിട്ടാമല, ആനപ്പാറത്തട്ട്, അമലഗിരി, മൈലംപെട്ടി കോളനി പ്രദേശങ്ങളിൽ നടത്തിയ റെയ്ഡിൽ ആനപ്പാറത്തട്ട് – അമലഗിരി പള്ളിക്ക് സമീപം തോട്ടുചാൽ കേന്ദ്രികരിച്ച് പ്രവർത്തിച്ചു വന്ന വാറ്റുകേന്ദ്രം കണ്ടെത്തിയത്.ചാരായ നിർമ്മാണത്തിനായി പാകപ്പെടുത്തിയ170 ലിറ്റർവാഷും വാറ്റു ഉപകരണങ്ങളും നശിപ്പിച്ചു . പ്രതിയെ ക്കുറിച്ച് സൂചന ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട്.

റെയ്ഡിൽ സിവിൽ എക്സൈസ് ഓഫീസർ മാരായ പി.കെ.രാജീവൻ, സി.കെ.ഷിബു, എം.സുരേന്ദ്രൻ , ടി.വി. മധുഎന്നിവരും ഉണ്ടായിരുന്നു.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: