രാജ്യത്ത് ഇന്ന് രാത്രി 12 മണി മുതൽ 21 ദിവസം സമ്പൂർണ ലോക്ക് ഡൗൺ

രാജ്യത്ത് ഇന്ന് രാത്രി 12 മണി മുതൽ 21 ദിവസം സമ്പൂർണ ലോക്ക് ഡൗൺ. തീരുമാനം രാജ്യത്തെ ഓരോ പൗരനെയും രക്ഷിക്കാനെന്ന് പ്രധാനമന്ത്രി. ജനതാ കർഫ്യു വിജയിപ്പിച്ചതിന് ജനങ്ങളോട് പ്രധാന മന്ത്രി നന്ദി അർപ്പിച്ചു. ജനതാ കർഫ്യുവിനേക്കാൾ കടുത്ത കർഫ്യു ആയിരിക്കും. പ്രതിസന്ധി ഘട്ടത്തിൽ ഇന്ത്യൻ ജനത ഒരുമിച്ചു നിന്നു, അത് പോലെ ലോക്ക് ഡൗണിനൊപ്പം ഇന്ത്യൻ ജനത ഒരുമിച്ചു നിൽക്കണം. ഓരോ പൗരനും ഇപ്പോൾ എവിടെയാണോ അവിടെ തങ്ങണം. ലോകാരോഗ്യ സംഘടനയുടെ മുന്നറിയിപ്പ് ഗൗരവമായി എടുക്കണം. പുറത്തിറങ്ങുക എന്നത് 21 ദിവസം മറക്കണം.

അശ്രദ്ധയ്ക്ക് രാജ്യം ചിന്തിക്കാന്‍ കഴിയാത്തത്ര വലിയ വില നല്‍കേണ്ടിവരുമെന്നും മോദി മുന്നറിയിപ്പ് നല്‍കി. വ്യാപനത്തിന്റെ വേഗത കൂടുന്തോറും പ്രതിരോധം അതികഠിനമാകുമെന്ന് മോദി പറഞ്ഞു. സര്‍ക്കാര്‍ നിര്‍ദേശങ്ങള്‍ പരിപൂര്‍ണമായി പാലിക്കണമെന്നും പ്രധാനമന്ത്രി പറഞ്ഞു.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: