ബിവറേജ് ഔട്ട്ലറ്റുകൾ അടച്ചിടണം: ബി.ജെ.പി

പയ്യന്നൂർ: മാരകമായ കോവിഡ് – 19ന്റെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ നൂറുകണക്കിനാളുകൾ സംഗമിക്കുന്ന ബിവറേജ് ഔട്ട്ലറ്റുകൾ വഴി രോഗം വ്യാപിക്കാനുള്ള സാധ്യത കണക്കിലെടുത്ത് ഒരാഴ്ചക്കാലം ബിവറേജ് അടച്ചിടണമെന്ന് ബി.ജെ.പി പയ്യന്നൂർ നിയോജക മണ്ഡലം കമ്മറ്റി ആവശ്യപ്പെട്ടു.
കേന്ദ്ര സർക്കാർ നിർദ്ദേശങ്ങൾ അതേപടി പാലിച്ചുകൊണ്ട് മാരക രോഗത്തിൽ നിന്ന് കരകയറാൻ ഒന്നിച്ചു ശ്രമിക്കുമ്പോൾ അതിന് വിപരീതമായുള്ള ഇത്തരം പ്രവർത്തനങ്ങൾ രോഗം പടർന്നു പിടിക്കുന്നതിന് കാരണമാകുമെന്നും മണ്ഡലം കമ്മറ്റി ഓർമ്മപ്പെടുത്തി.
എത്രയും വേഗം ബീവറേജ് ഔട്ട്ലറ്റുകൾ അടച്ചിടണമെന്ന് ബി.ജെ.പി ബന്ധപ്പെട്ടവരോട് ആവശ്യപ്പെട്ടു.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: