സൗജന്യ രക്ത പരിശോധനാ ക്യാമ്പും സൈബർ ബോധവൽക്കരണ ക്ലാസ്സും

മട്ടന്നൂർ: പ്രതീക്ഷ സോഷ്യൽ ഡെവലപ്പ്മെൻറ് ട്രസ്റ്റ് , മലക്കുതാഴെ യുടെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ 2019 ഫെബ്രുവരി 24 ന് ഞായറാഴ്ച രാവിലെ 9.30ന് മലക്കു താഴെ എ.കെ.ജി.സ്മാരക വായനശാലയിൽ വെച്ച് മട്ടന്നൂർ ജനമൈത്രി പോലീസിന്റെ സഹകരണത്തോടു കൂടി സൈബർ കുറ്റകൃത്യങ്ങളെ കുറിച്ച് ബോധവൽക്കരണ ക്ലാസ് സംഘടിപ്പിക്കുന്നു.

പരിപാടിയോടനുബന്ധിച്ച് മട്ടന്നൂർ അർബൻ കോ-ഓപ്പ് സൊസൈറ്റിയുടെ സംരഭമായ സ ക ക ര ണ നീതി മെഡിക്കൽ ലാബുമായി സഹകരിച്ച് രക്ത പരിശോധനാ ക്യാമ്പ് നടത്തപ്പെടുന്ന്.
ഇതോടനുബന്ധിച്ച് അമേരിക്കയിലെ ടെക്സസിൽ വെച്ച് നടന്ന ലോക മന:ശാസ്ത്ര കോൺഗ്രസ്സിൽ ഇന്ത്യയെ പ്രതിനിധീകരിച്ച് പ്രബന്ധം അവതരിപ്പിച്ച മിസ്ലന സ്റിനെ ചടങ്ങിൽ അനുമോദിക്കുന്നു.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: