അഴീക്കോട് ചക്കരപ്പാറ തറയിൽ പീടികയിൽ ജുനൈദ് മരണപ്പെട്ടു.

കണ്ണൂർ : അഴീക്കോട് ചക്കരപ്പാറ തറയിൽ പീടികയിൽ ജുനൈദ് മരണപ്പെട്ടു. ഭാര്യ: എം റാഹിദ, മക്കൾ: സിയാൻ, ഹയാൻ, ആയിഷ കബറടക്കം 3 മണിയോടെ ചാലാട് പള്ളിയാംമൂല കബർസ്ഥാനിൽ.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: