ഇരിട്ടിയിൽ മിനി സിവിൽ സ്റ്റേഷൻ നിർമ്മിക്കണം

ഇരിട്ടി: ഇരിട്ടിയിൽ മിനി സിവിൽ സ്റ്റേഷൻ നിർമ്മിക്കണമെന്ന് കേരള എൻ.ജി.ഒ യൂണിയൻ മട്ടന്നൂർ ഏരിയാ സമ്മേളനം ആവശ്യപ്പെട്ടു. സമ്മേളനത്തിൽ പുതിയ ഭാരവാഹികളായി കെ.രാജേഷിനെ പ്രസിഡണ്ടായും എം മനോജ്, എം സജിനി എന്നിവരെ വൈസ് പ്രസിഡണ്ടായും, പി എ ലിനീനെ സെക്രട്ടറിയായും എസ്.സാദിഖ്, സി.ബിനോജ് എന്നിവരെ ജോയിന്റ് സെക്രട്ടറിമാരായും, കെ.സി.ജെയിംസിനെ ട്രഷററായും സമ്മേളനം തെരഞ്ഞെടുത്തു. താലൂക്ക് ആസ്ഥാന കേന്ദ്രമായ ഇരിട്ടി താലൂക്ക്, ജോയിന്റ് ആർ.ടി ഓഫീസ്, സബ്ട്രഷറി, താലൂക്ക് സപ്ലൈ ഒഫീസ് ഉൾപ്പെടെ നിരവധി സർക്കാർ ഓഫീസുകൾ വിവിധ ഇടങ്ങളിൽ വാടക കെട്ടിടത്തിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നതിനാൽ ജനങ്ങളും ജീവനക്കാരും ഏറെ ബുദ്ധിമുട്ടനുഭവിക്കുകയാണ്. അതു കൊണ്ട് തന്നെ ഇരിട്ടിയിൽ മിനി സിവിൽ സ്റ്റേഷൻ അത്യാവശ്യമാണ്.തുക വകയിരുത്തി അടിയന്തിരമായി ഇരിട്ടിയിൽ മിനി സിവിൽ സ്റ്റേഷൻ റവന്യൂ വകുപ്പിന്റെ സ്ഥലത്ത് അനുവദിക്കണമെന്ന് കേരള എൻ.ജി.ഒ.യൂണിയൻ മട്ടന്നൂർ ഏരിയാ സമ്മേളനം സർക്കാരിനോട് ആവശ്യപ്പെട്ടു

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: