മുണ്ടേരിപടന്നോട്ട് മൊട്ടയിൽ ഇരുവൻ കൈ ബാലൻ അന്തരിച്ചു

മുണ്ടേരിപടന്നോട്ട് മൊട്ടയിൽ ഇരുവൻ കൈ ബാലൻ അന്തരിച്ചു ഭാര്യ: സാവിത്രി. മക്കൾ: ഗണേശൻ, പ്രതീഷ് രജ്ഞിത്ത് പരേതനായ രതീഷ്. മരുമക്കൾ: രത്ന വല്ലി ,രജനി, സഹോദരങ്ങൾ വാസു, ലീല പരേതയായ ജാനകി

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: