ഒറ്റ നമ്പർ ചൂതാട്ടം ഒരാൾ പിടിയിൽ

ഒറ്റ നമ്പർ ചൂതാട്ടം ഒരാൾ പിടിയിൽ തളിപ്പറമ്പ്. സർക്കാറിൻ്റെ ലോട്ടറി സംരംഭത്തെ തകിടം മറിക്കുന്ന തരത്തിൽ

ലോട്ടറി സ്റ്റാളിൻ്റെ മറവിൽ ഒറ്റ നമ്പർ ചൂതാട്ടം. ലോട്ടറി സ്റ്റാൾഉടമ പിടിയിൽ. തളിപ്പറമ്പ് മാർക്കറ്റിലെ വിസ്മയ ലോട്ടറി ഉടമ കെ.പി.രാജനെ ( 62 )യാണ് എസ്.ഐ.പി.സി.സഞ്ജയ് കുമാറും സംഘവും പിടികൂടിയത്. ലോട്ടറി സ്റ്റാളിൽ നിന്നും ഒറ്റ നമ്പർ ചൂതാട്ടത്തിന് ഉപയോഗിച്ച കുറിപ്പടികളും 3000 രൂപയും പോലീസ് പിടിച്ചെടുത്തു. അറസ്റ്റിലായ പ്രതിയെ ഇന്ന് കോടതിയിൽ ഹാജരാക്കും

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: