ചവിട്ടു നാടകത്തിൽ ഒന്നാംസ്ഥാനം നേടി കടമ്പൂർ ഹയർസെക്കണ്ടറി സ്കൂൾ

കണ്ണൂർ : റവന്യു ജില്ലാ കലോത്സവത്തിൽ ഹയർസെക്കണ്ടറി വിഭാഗം ചവിട്ടു നാടകത്തിൽ ഒന്നാംസ്ഥാനവും എ ഗ്രേഡും കരസ്ഥമാക്കി കടമ്പൂർ ഹയർസെക്കണ്ടറി സ്കൂൾ.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

error: Content is protected !!
%d bloggers like this: