ചിന്മയ മിഷൻ ആചാര് യസ്വാമിനി അപൂർവാനന്ദ സരസ്വതി സമാധിയായി

ചിന്മയ മിഷൻ ആചാര്യസ്വാമിനി അപൂർവാനന്ദ സരസ്വതി സമാധിയായി. അർബുദ രോഗം ബാധിച്ച് ചികിത്സയിലായിരുന്നു. ചിന്മയ മിഷന് കീഴില്‍ കണ്ണൂരിലായിരുന്നു സ്വാമിനിയുടെ പ്രവര്‍ത്തന മണ്ഡലം. ചിന്മയ മിഷന് കോളേജില്‍ ആചാര്യയായി സേവനമനുഷ്ഠിച്ചു വരവേയായിരുന്നു അര്‍ബുദം ബാധിച്ചത്. രണ്ടാം ഘട്ട ചികിത്സയ്ക്ക് തിരുവനന്തപുരം റീജിയണല്‍ ക്യാന്‍സര്‍ സെന്ററില്‍ പ്രവേശിപ്പിച്ചിരിക്കെയാണ് ഇന്ന് ഉച്ചയോടെ മരണം സംഭവിച്ചത്. സംസ്ക്കാരം പിന്നീട് തിരുവനന്തപുരത്ത്.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: