ഇരുട്ടിന്റെ മറവിൽ അഴീക്കോട് നീർക്കടവ് ക്ഷേത്രത്തിന് സമീപമുള്ള കാവിക്കൊടി നശിപ്പിച്ചവർ പിടിയിൽ

20 നു രാത്രി 12 മണിയോടെ അഴിക്കോട് നീർക്കടവ് ക്ഷേത്രത്തിന് സമീപമുള്ള കാവിക്കൊടി നശിപ്പിച്ച് ബോധപൂർവ്വം

സംഘർഷം സൃഷ്ടിക്കാൻ ശ്രമിച്ച അഴീക്കോട് മീൻകുന്നിലെ രണ്ടു പേർ പോലീസ് പിടിയിൽ. മീൻകുന്നിലെ cpm പ്രവർത്തകരായ
സച്ചിൻ എം ,റിഷിൻ ഐ.സി എന്നിവരാണ് പോലീസ് പിടിയിലായത്

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: