തളിപ്പറമ്പ്-പട്ടുവം ,തളിപ്പറമ്പ്- മുള്ളൂൽ, തളിപ്പറമ്പ്-അരിയിൽ, തളിപ്പറമ്പ്-വെള്ളിക്കീൽ റൂട്ടുകളിൽ സ്വകാര്യ ബസ്സ് സർവ്വീസ് അനിശ്ചിതകാലത്തേക് നിർത്തിവെച്ചത് ജനങ്ങളെ ദുരിതത്തിലാക്കി

തളിപ്പറമ്പ്: ഓട്ടോറിക്ഷകൾ സമാന്തര സർവീസ് നടത്തുന്നതിനാൽ തളിപ്പറമ്പ്-പട്ടുവം ,തളിപ്പറമ്പ്- മുള്ളൂൽ, തളിപ്പറമ്പ്- അരിയിൽ, തളിപ്പറമ്പ്-വെള്ളിക്കീൽ റൂട്ടുകളിൽ സ്വകാര്യ ബസ്സ് സർവ്വീസ് അനിശ്ചിതകാലത്തേക്ക് നിർത്തിവെച്ചത് ജനങ്ങളെ ദുരിതത്തിലാക്കി. ബസ്സ് ഓണേർസ് വെൽഫെയർ അസോസിയേഷൻ ജില്ലാ കമ്മറ്റിയുടെ തീരുമാനപ്രകാരമാണ് സർവ്വീസ് നിർത്തിവെച്ചത്.

ഓട്ടോറിക്ഷകൾ സമാന്തര സർവ്വിസ് നടത്തി വരുന്നത് അധികൃതരുടെ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെടുത്തിയിട്ടും നടപടിയില്ലാത്തതിനെ തുടർന്നാണ് സർവ്വീസ് നിർത്തിവെച്ചത്.

പട്ടുവം, മൂള്ളൂൽ, വെള്ളിക്കിൽ, അരിയിൽ പ്രദേശങ്ങളിലെ വിദ്യാർത്ഥികൾ ഉൾപ്പെടെയുള്ളവർ വാഹന സൗകര്യം ലഭ്യമല്ലാത്തതിനാൽ ദുരിതത്തിലായി. സമാന്തര പ്രശ്നം പരിഹരിക്കാൻ സഹായം ഉണ്ടാകണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ട് ബസ്സ് ഓണേർസ് വെൽഫയർ അസോസിയേഷൻ ജില്ലാ പ്രസിഡണ്ട് പ്രദീപ് കുമാർ പട്ടുവം ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത്

പ്രസിഡണ്ട് ആനക്കീൽ ചന്ദ്രന് നല്കിയ അപേക്ഷയ തുടർന്ന് തളിപ്പറമ്പ് പോലിസ് ഇൻസ്പെക്ടർ കെ.ജെ .ബിനോയി ഇന്ന് വൈകിട്ട് 3 മണിക്ക് പോലിസ് സ്റ്റേഷനിൽ ബന്ധപ്പെട്ടവരെ ചർച്ചക്ക് വിളിച്ചിട്ടുണ്ട്.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: