കണ്ണൂർ കാഞ്ഞിരോട് ട്രാവലിന് നേരെ അക്രമം

ഏച്ചൂർ സ്വദേശി അഭിജിത്തിന്റെ വാഹനമാണ് തകർത്തത്.യാത്രകാരൻ വിശാലിന് പരിക്കേറ്റു

കൂട്ടുകാരനെ വിമാനത്താവളത്തിൽ നിന്ന് യാത്രയാക്കി മടങ്ങുന്ന സംഘത്തിന് നേരെയായിരുന്നു അക്രമം.

മാരക ആയുധങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ചാണ് വാഹനം അടിച്ച് തകർത്തത്.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: