തൃച്ഛമ്പരം വിക്രാനന്തപുരം ക്ഷേത്രത്തിന് മുന്നിൽ ബസ്സപകടം

തളിപ്പറമ്പ് തൃച്ഛമ്പരം വിക്രാനന്തപുരം ക്ഷേത്രത്തിന് മുന്നിൽ ബസ്സപകടം ഒരാൾക്ക് പരിക്ക്, ചെറുകുന്ന്

ഭാഗത്തേക്കു പോകുന്ന ജിത്തുക്കുട്ടൻ ബസ്സിന്റെ പിറകിൽ കൂവോട് ഭാഗത്തേക്കു പോകുന്ന പി.എൻ ബസ്സ് ബ്രേക്ക് തകരാറുമൂലം ഇടിക്കുകയായിരുന്നു. അപകടത്തിൽ കാര്യമായ പരിക്കുകളൊന്നും റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യപ്പെട്ടിട്ടില്ല. പരിക്കേറ്റയാളെ സ്വകാര്യ ആശുപത്രിയിൽ കൊണ്ടുപോയി സാരമായ പരിക്കുകളൊന്നുമല്ല എന്നും അറിയിച്ചു

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: