നാളെ വൈദ്യുതി മുടങ്ങും

അഴീക്കോട് ഇലക്ട്രിക്കൽ സെക്ഷനിലെ കണിശൻമുക്ക് മുതൽ നീർക്കടവ് വരെ ജൂൺ 24 വെള്ളി രാവിലെ ഏഴ് മുതൽ പത്ത് മണി വരെയും അലവിൽ ടെലിഫോൺ എക്സ്ചേഞ്ച് മുതൽ കണിശൻമുക്ക് വരെ രാവിലെ ഏഴ് മുതൽ ഉച്ചക്ക് രണ്ട് മണി വരെ വൈദ്യുതി മുടങ്ങും.

പാടിയോട്ടുചാൽ ഇലക്ട്രിക്കൽ സെക്ഷനിലെ വള്ളിപിലാവ് ട്രാൻസ്ഫോമർ പരിധിയിൽ ജൂൺ 24 വെള്ളി എട്ട് മുതൽ വൈകിട്ട് അഞ്ച് മണി വരെ വൈദ്യുതി മുടങ്ങും.

ചെമ്പേരി ഇലക്ട്രിക്കല്‍ സെക്ഷനിലെ കീഴില്‍ മുതിരന്തി കവല, കോട്ടക്കുന്ന്, കുരിശുപള്ളി, തട്ടുകുന്ന് എന്നിവിടങ്ങളില്‍ ജൂണ്‍ 24 വെള്ളി രാവിലെ ഒമ്പത് മണി മുതല്‍ വൈകിട്ട് അഞ്ച് വരെ വൈദ്യുതി മുടങ്ങും.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: