കോവിഡ് പ്രതിരോധത്തിൽ മാതൃക തീർത്ത് അഴീക്കോട് ജമാഅത്ത് കമ്മിറ്റി; കമ്മിറ്റിയുടെ കീഴിലുള്ള ആംബുലൻസ് പ്രതിരോധ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കായി വിട്ടു നൽകി

അഴീക്കോട്: കോവിഡ് പ്രതിരോധ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കായി ആംബുലൻസ് വിട്ടു നൽകി മാതൃകയായി അഴീക്കോട് ജമാഅത്ത് കമ്മിറ്റി. കോവിഡ് രോഗികൾ കൂടി വരുന്നതിനാൽ അഴീക്കോട് ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് സെക്രട്ടറി ആവശ്യപ്പെട്ടതനുസരിച്ചാണ് ജമാഅത്തിന്റെ കീഴിലുള്ള ആംബുലൻസ് പഞ്ചായത്തിന് വിട്ടു നൽകിയത്. അഴീക്കോട് പഞ്ചായത്തിൽ ദിനം പ്രതി രോഗികൾ വർധിച്ചു വരികയാണ്. ഈ സാഹചര്യത്തിൽ കോവിഡ് പ്രതിരോധ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് ആംബുലൻസ് ഒരു മുതൽക്കൂട്ടാകും.

നിയുക്ത എം എൽ എ കെ വി സുമേഷ് ജമാഅത്ത് ഭാരവാഹികളിൽ നിന്ന് ആംബുലൻസിന്റെ താക്കോൽ ഏറ്റു വാങ്ങുന്നു

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

error: Content is protected !!
%d bloggers like this: