കൊവിഡ് വാക്സിനേഷന്‍ 57 കേന്ദ്രങ്ങളില്‍

ജില്ലയില്‍ നാളെ (മെയ് 24) ന് 45 വയസ്സിനു മുകളില്‍ പ്രായമുള്ളവര്‍ക്കുള്ള ഫസ്റ്റ് ഡോസ് കോവിഡ് വാക്സിനേഷനു വേണ്ടി 13 കേന്ദ്രങ്ങള്‍ പ്രവര്‍ത്തിക്കും. കൂടാതെ 45 വയസ്സിനു മുകളില്‍ പ്രായമുള്ള പട്ടികവര്‍ഗ വിഭാഗങ്ങള്‍ക്കു മാത്രമായി 26 കേന്ദ്രങ്ങള്‍ കൂടി ഒരുക്കിയിട്ടുണ്ട്. വെരിഫിക്കേഷന്‍ കഴിഞ്ഞ്  മുന്‍കൂട്ടി അപ്പോയ്ന്റ്‌മെന്റ് ലഭിച്ച 18 – 44 വയസിലുള്ള അനുബന്ധ രോഗങ്ങളുള്ളവര്‍ക്കും, മുന്‍ഗണനാ വിഭാഗത്തില്‍പ്പെട്ടര്‍ക്കുമായി  18 വാക്സിനേഷന്‍ കേന്ദ്രങ്ങളും പ്രവര്‍ത്തിക്കുമെന്ന്
ജില്ലാ മെഡിക്കല്‍ ഓഫീസര്‍ (ആരോഗ്യം) അറിയിച്ചു.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

error: Content is protected !!
%d bloggers like this: