പ്രതാപത്തോടെ ടി എൻ പ്രതാപൻ ; ഇടമില്ലാതെ സുരേഷ് ഗോപി

തൃശൂരിൽ വോട്ടെണ്ണി തുടങ്ങിയത് മുതൽ യുഡിഎഫ് ആധിപത്യം. പോസ്റ്റൽ വോട്ട് എണ്ണിത്തുടങ്ങിയപ്പോൾ മാത്രമാണ് ഇടത് സ്ഥാനാര്‍ത്ഥി രാജാജി മാത്യു തോമസ് മുന്നിൽ എത്തിയത്. സുരേഷ് ഗോപിക്ക് ഒരു ഘട്ടത്തിൽ പോലും മുന്നിലെത്താനായില്ല. പത്ത് ശതമാനം വോട്ടെണ്ണി തീര്‍ന്നപ്പോൾ തൃശൂരിൽ മാത്രമല്ല ഇരുപത് മണ്ഡലങ്ങളിലും യുഡിഎഫ് മുന്നിലാണ്.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: