ആരോഗ്യ സർവകലാശാല പരീക്ഷകൾ മേയ് മൂന്നു മുതൽ പുനഃരാരംഭിക്കും

തിരുവനന്തപുരം: ആരോഗ്യ സർവകലാശാല പരീക്ഷകൾ മേയ് മൂന്നു മുതൽ പുനഃരാരംഭിക്കും. നേരത്തെ ഗവർണർ ആരിഫ് മുഹമ്മദ് ഖാന്റെ നിർദേശത്തെ തുടർന്ന് ആരോഗ്യ സർവകലാശാല പരീക്ഷകൾ മാറ്റിവെച്ചിരുന്നു.

കോവിഡ് പശ്ചാത്തലത്തിൽ ഗവർണറുടെ നിർദേശ പ്രകാരമാണ് സംസ്ഥാനത്തെ എല്ലാ സർവകലാശാലകളും പരീക്ഷകൾ മാറ്റിവെച്ചത്. ഇതിന്റെ ഭാഗമായി ആരോഗ്യ സർവകലാശാലയും പരീക്ഷകൾ മാറ്റിവെച്ചിരുന്നു. എന്നാൽ, ആരോഗ്യസർവകലാശാല പരീക്ഷകൾ മാറ്റിവെക്കുന്നതിന് എതിരെ സർവകലാശാല അധികൃതർ തന്നെ ഗവർണർക്ക് കത്തെഴുതുകയായിരുന്നു

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: