കണ്ണൂർ സിറ്റി ഐറ്റാണ്ടി പൂവളപ്പ് എംപി ഹൗസിൽ ബി.എസ് മുഹമ്മദ് കുഞ്ഞി നിര്യാതനായി

കണ്ണൂർ സിറ്റി ഐറ്റാണ്ടി പൂവളപ്പ് എംപി ഹൗസിൽ ബി.എസ് മുഹമ്മദ് കുഞ്ഞി(85) നിര്യാതനായി.ഭാര്യ പരേതയായ സൈനബ.
മക്കൾ:മറിയംബി, സുബൈദ,റൗളബി,ഇഖ്ബാൽ,സഫൂറ.
മരുമക്കൾ: മുസ്തഫ ,
അഹമ്മദ് ,നസീർ ഷഫീർ ,സഫൂറ

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: