യു.ഡി.എഫ് സ്ഥാനാർത്ഥി കെ. മുരളിധരന് നേരെ ചൊക്ലിയിൽ കൈയ്യേറ്റം

യു.ഡി.എഫ്.സ്ഥാനാർത്ഥി കെ.മുരളീധരന് നേരെ ചൊക്ലിയിൽ കയ്യേറ്റ ശ്രമം.
ചൊക്ലി മേന പ്രത്തെ
157 നമ്പർ ബൂത്തിൽ എത്തിയപ്പോൾ LDF പ്രവർത്തകർ തടയുകയും കയ്യേറ്റം ചെയ്യുകയും ചെയ്തെന്നാണ് പരാതി.
അൽപ്പസമയം വാക്കേറ്റവും നടന്നു.
പൊലീസ് ഇടപെട്ടാണ് രംഗം ശാന്തമാക്കിയത്

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: