410 ലിറ്റർ
വാഷ് പിടികൂടി

പയ്യന്നൂർ:വാറ്റു കേന്ദ്രത്തിൽ എക്സൈസ് സംഘം നടത്തിയ റെയ്ഡിൽ 410ലിറ്റർ വാഷ് കണ്ടെത്തി. രാമന്തളി
കുന്നരു-ചെരിച്ചാൽ ഭാഗത്ത്‌ നടത്തിയ റെയ്ഡിലാണ് വ്യാജ വാറ്റ് കേന്ദ്രം തകർത്ത്410 ലിറ്റർ വാഷ് കണ്ടെത്തിയത്. പയ്യന്നൂർ റേഞ്ച് അസി.എക്സൈസ് ഇൻസ്‌പെക്ടർ എം. യൂനസിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ ചെരിച്ചാൽ, മുണ്ടിയെപ്പാറ ഭാഗത്ത്‌ നടത്തിയ പരിശോധനയിൽ ആളൊഴിഞ്ഞ പറമ്പിൽ ബാരലുകളിലും, ജാറു കളിലും സൂക്ഷിച്ചു വെച്ച ചാരായം വാറ്റാൻ പാകപ്പെടുത്തുന്ന 410 ലിറ്റർ വാഷാണ്കണ്ടെത്തിയത്.റെയ്ഡിൽ.
പ്രിവൻറ്റീവ് ഓഫീസർ പി. വി. ശ്രീനിവാസൻ, ഗ്രേഡ് പ്രിവൻറ്റീവ് ഓഫീസർമാരായ ടി. ഖാലിദ്,സുരേഷ് ബാബു , സിവിൽ ഓഫീസർ സൂരജ് ഡ്രൈവർ പ്രദീപൻ എന്നിവരും ഉണ്ടായിരുന്നു.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: