കൊട്ടിയൂരിൽ ലോറിയിൽ നിന്ന് റോഡിലേക്ക് ഓയിൽ ചോർന്ന് ഇരു ചക്ര വാഹനങ്ങൾ അപകടത്തിൽ പെട്ടുകൊട്ടിയൂർ: പാൽചുരത്ത് ടാങ്കർ ലോറിയിൽ നിന്ന് ഓയിൽ ലീക്കായതിനെ തുടർന്ന് നിരവധി ഇരുചക്രവാഹനങ്ങൾ അപകടത്തിൽ പെട്ടു. മാനന്തവാടി ഭാഗത്തേക്ക് പോവുകയായിരുന്ന ടാങ്കറിൽ നിന്നാണ് ഓയിൽ ചോർന്നത്. നിരവധി വളവുകളിൽ വാഹനങ്ങൾ അപകടത്തിൽപ്പെട്ടതോടെ പേരാവൂർ അഗ്നിശമന സേനാംഗങ്ങൾ സ്ഥലത്തെത്തി റോഡിൽ വീണ ഓയിൽ കഴുകി വൃത്തിയാക്കി .

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: