ടെഡ്എക്സിൽ പങ്കെടുക്കുന്ന ഏറ്റവും പ്രായം കുറഞ്ഞ ഇന്ത്യക്കാരിയായി കണ്ണൂർ കീച്ചേരി സ്വദേശിനി ഇവാനിയ വിപിൻ


കണ്ണൂർ: അന്താരാഷ്ട്ര പ്രശസ്തമായ ടെഡ് എക്സ് പരിപാടിയിൽ പങ്കെടുക്കുന്ന ഏറ്റവും പ്രായം കുറഞ്ഞ ഇന്ത്യൻ എന്ന ഇന്ത്യ ബുക്ക് ഓഫ് റെക്കോഡിന് കണ്ണൂർ കീച്ചേരി സ്വദേശിനിയായ ഇവാനിയ വിപിൻ എന്ന ഏഴു വയസ്സുകാരി അർഹയായി.പുണെയിൽ ബാർക്ലെയ് ബാങ്കിൽ അസി.വൈസ് പ്രസിഡൻറ് ആയി ജോലി നോക്കുന്ന വിപിൻ നമ്പിടി വളപ്പിലി‍െൻറയും ശ്വേത സുരേഷി‍െൻറയും മകളാണ് ഈ കൊച്ചു മിടുക്കി.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: