ഫർലോംകരയിൽ വീണ്ടും എക്സൈസ് റെയ്ഡ് തോട്ടുചാലിൽ പാറക്കെട്ടുകൾക്കിടയിൽ സൂക്ഷിച്ച് വെച്ച 230 ലിറ്റർ വാഷ് കണ്ടെടുത്ത് കേസ്സെടുത്തു

ആലക്കോട് എക്സൈസ് റേഞ്ച് ഓഫീസിലെ പ്രിവന്റീവ് ഓഫീസർ കെ. അഹമ്മദും പാർട്ടിയും ചേർന്ന് ഫർലോം കരയിലെ കുന്നിൽ ചെരുവിലെ തോട്ടുചാലിൽ പാറക്കെട്ടുകൾ കിടയിൽ പ്രവർത്തിച്ച വൻ വാറ്റു കേന്ദ്രം തകർത്തു തകര ബാരലിലും നീല പ്ലാസ്റ്റിക് ബാരലിലും സൂക്ഷിച്ച് വെച്ച 230 ലിറ്റർ വാഷ് കണ്ടെടുത്ത് കേസ്സാക്കി പ്രതിയെക്കുറിച്ച് അന്വേഷിച്ചു വരുന്നു വൈതൽ മലയുടെ അടിവാരവും ഫർലോംകര കുന്നിൻ ചെരുവിലെ തോട്ടുചാലുകളും കേന്ദ്രീകരിച്ച് പ്രവർത്തിച്ച നിരവധി വാറ്റു കേന്ദ്രങ്ങൾ ഇതിനോടകം ആലക്കോട് എക്സ്സൈസ് തകർത്ത് കേസ്സെടുത്തിട്ടുണ്ട് ചങ്കുത്തായ കുന്നിൽ ചെരുവും ആൾ താമസവും ഇല്ലാത്തതിനാലാണ് താഴെ ഫർലോം കര കാപ്പിമല ഭാഗങ്ങളിൽ നിന്നും വാറ്റുകാർ ഇവിടം കേന്ദ്രീകരിച്ച് രാത്രികാലങ്ങളിൽ ചാരായംവാറ്റി വില്പനക്കായി കൊണ്ടു പോകുന്നത് . വാഹനം ഒന്നും കടന്ന് ചെല്ലാത്ത പ്രദേശമായതിനാൽ കിലോമീറ്ററുകൾ നടന്നാണ് എക്സൈസുകാർ ഇവിടെ എത്തിപ്പെടാറുള്ളത് കിലോമീറ്ററുകൾ താണ്ടി അവിടെ എത്തുമ്പോഴേക്കും പ്രതികൾ കാടു മറയും അതുകൊണ്ട് പ്രതികളെ അറസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കാറില്ല പാർട്ടിയിൽ പ്രിവന്റീവ് ഓഫീസർ മുരളീദാസ് കെ.ജി , സി ഇ ഒ മാരായ മധു ടി വി രഞ്ചിത്ത്കുമാർ ,ശ്രീജിത്ത്, റെനിൽ കൃഷ്ണൻ , ഡ്രൈവർ ജോജൻ എന്നിവർ പങ്കെടുത്തു

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: