ലോക്ക് ഡൗണിനിടയ്ക്കും ബിവറേജ് തുറക്കുന്നത് സാമൂഹിക പ്രത്യാഘാതം തടയാനെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി

ബവ്‍റിജസ് ഔട്‍ലെറ്റുകള്‍ പ്രവര്‍ത്തിക്കുമെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയന്‍. അടച്ചിട്ടാല്‍ ഒരുപാട് സാമൂഹ്യപ്രത്യാഘാതങ്ങളുണ്ടാകുമെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി പറഞ്ഞു. ഇതിന് മുന്‍പുള്ള അനുഭവം അതാണല്ലോയെന്നും മുഖ്യമന്ത്രി പറഞ്ഞു.

കോവിഡ് ജാഗ്രതയെ തുടര്‍ന്നു സംസ്ഥാനത്തെ ബവ്റിജസ് ഔട്‌ലെറ്റുകളിലെത്തുന്നവര്‍ക്ക് കര്‍ശന നിയന്ത്രണങ്ങള്‍ സര്‍ക്കാര്‍ ഏര്‍പ്പെടുത്തി. കാസര്‍കോ‍ട് ഒഴികെയുള്ള ജില്ലകളിലാണ് ഇപ്പോള്‍ ഔട്‍ലെറ്റുകൾ പ്രവര്‍ത്തിക്കുന്നത്.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

error: Content is protected !!
%d bloggers like this: