കോവിഡ് ഭീതിക്കിടെ അഴീക്കലിൽ മാലി ദ്വീപിൽ നിന്നും പൊളിക്കാനായി കപ്പലടുത്തു; ആശങ്ക

മാലി ദ്വീപ് നിവാസികളായ 9 പേർ ഉൾപ്പെടെയാണ് കപ്പൽ പൊളിക്കാനായി അഴീക്കൽ സിൽക്കിൽ എത്തിയത്. പുലിമുട്ടിന് സമീപം നിർത്തിയിട്ട കപ്പലിലെ ജീവനക്കാരെ മാലി ദ്വീപിലേക്ക് തന്നെ തിരിച്ചയക്കുമെന്ന് പോലീസ് അറിയിച്ചു. കോവിഡ് ഭീതി നില നിൽക്കുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ പുറത്തു നിന്നുള്ള ആളുകൾ ഉൾപ്പെട്ട കപ്പൽ തീരത്തടുപ്പിച്ചത് നാട്ടുകാരിൽ ഞെട്ടലുളവാക്കിയിട്ടുണ്ട്. നാട്ടുകാരുടെ ശക്തമായ എതിർപ്പിനിടയിലും കപ്പൽ പൊളി തുടരുന്ന അഴീക്കൽ സിൽക്കിൽ നാട്ടുകാരുടെ ജീവന് വില കൽപ്പിക്കാത്ത ഇത്തരം നീക്കങ്ങളോടുള്ള എതിർപ്പ് ശക്തമാവുന്നു. കഴിഞ്ഞ പ്രളയ കാലത്തും ഇത് പോലെ 2 കപ്പലുകൾ കൊണ്ട് വന്നപ്പോൾ ഒഴുക്കിൽ പെട്ട് മൺ തിട്ടയിൽ ഇടിച്ചു നിന്നിരുന്നു. അത് കരയിൽ വെച്ചു തന്നെ പൊളിക്കാനുള്ള നീക്കത്തിനെതിരെ പ്രതിഷേധം ശക്‌തമായപ്പോളാണ് വീണ്ടും കോവിഡ് കാലത്ത് കപ്പൽ കൊണ്ട് വന്നത്

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

error: Content is protected !!
%d bloggers like this: