കോവിഡ് ബാധ തടയുന്നതിന്റെ ഭാഗമായി അഗ്നിരക്ഷാസേന നഗര ശുചീകരണം നടത്തി

കോവിഡ് ബാധ തടയുന്നതിന്റെ ഭാഗമായി നഗരത്തിൽ അഗ്‌നിരക്ഷാ വിഭാഗത്തിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ ശുചീകരണം നടത്തി. സോഡിയം ഹൈപ്പോ ക്ലോറൈറ്റ് സൊല്യൂഷൻ ഉപയോഗിച്ചാണ് ശുചീകരണ പ്രവർത്തനം നടത്തിയത്. ഈയിടെ അഗ്നിരക്ഷാ വിഭാഗത്തിന് ലഭിച്ച ആധുനിക ഫസ്റ്റ് റെസ്‌പോൺസ് വെഹിക്കിൾ (എഫ്.ആർ.വി)ഉപയോഗിച്ചാണ് ശുചീകരണം നടത്തിയത്. വെളളത്തിൽ സോഡിയം ഹൈപ്പോ ക്ലോറൈറ്റ് സൊല്യൂഷൻ കലർത്തി ജനം കൂടിനിൽക്കുന്ന ബസ് സ്റ്റാൻഡ്, റെയിൽവേ സ്റ്റേഷൻ, ബസ് വെയിറ്റിങ്ങ് ഷെൽട്ടർ, ഇരിപ്പിടം, നടപ്പാത, ഷോപ്പിങ്‌ കോംപ്ലക്സ് തുടങ്ങിയ സ്ഥലങ്ങളിൽ സ്പ്രേചെയ്താണ് ശുചീകരണം നടത്തിയത്.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

error: Content is protected !!
%d bloggers like this: