നാറാത്ത് പുളിയാങ്കോട് ദേവസ്ഥാനം കളിയാട്ടം സമാപിച്ചു.

നാറാത്ത്: പുളിയാങ്കോട് ദേവസ്ഥാനം കളിയാട്ടം സമാപിച്ചു.

വെള്ളിയാഴ്ച ഉച്ചയോടെ പുലിയൂര് കണ്ണനും വയനാട്ടുകുലവനും വേണ്ടി പുതുതായി നിർമ്മിച്ച ക്ഷേത്രത്തിൽ തന്ത്രി എടയത്തില്ലത്ത് പരമേശ്വരൻ നമ്പൂതിരി പ്രതിഷ്ഠാ കർമ്മം നിർവ്വഹിച്ചു.

വൈകുന്നേരം പുലിയൂര് കണ്ണൻ, വയനാട്ടുകുലവൻ
ദൈവങ്ങളുടെ വെള്ളാട്ടം പുതിയ തിരുമുറ്റത്ത് നിറഞ്ഞാടി.

ഇന്ന് പുലർച്ചെ പുലിയൂര് കണ്ണൻ, വയനാട്ടുകുലവൻ ദൈവങ്ങളുടെ പുറപ്പാടിനെ തുടർന്ന്
തായ്പരദേവതയുടെ തിരുമുടി നിവർന്നു.
ഉച്ചക്ക് കൂടിയാട്ടത്തോടെ കളിയാട്ടം സമാപിച്ചു.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: