ഉളിക്കൽ – മാട്ടറ റോഡിൽ കടമനക്കണ്ടിയിൽ ബസ്സും ഓട്ടോയും കൂട്ടിയിടിച്ച് ഓട്ടോ ഡ്രൈവർ മരിച്ചു

ഉളിക്കൽ : ഉളിക്കൽ മാട്ടറ റോഡിൽ
കടമനക്കണ്ടിയിൽ ബസ്സും ഓട്ടോയും
കൂട്ടിയിടിച്ച് ഓട്ടോ
ഡ്രൈവർ മരിച്ചു.
മാട്ടറ സ്വദേശി പുൽപ്പറയിൽ തോമസ്
വർഗീസ് (അപ്പച്ചൻ(49) ആണ് മരിച്ചത്.
സ്കൂൾ വിദ്യാർത്ഥികളുമായി
പോവുകയായിരുന്നു ഓട്ടോ ആണ്
ബസ്സുമായി കൂട്ടിയിടിച്ചത്. ഓട്ടോയിൽ 4
വിദ്യാർഥികൾ ഉണ്ടായിരുന്നു. സാരമായി
പരിക്കേറ്റ ഇവരെ ഉളിക്കലിലെ
ആശുപത്രിയിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ചു.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: