രക്ഷകർത്തൃ ശില്പശാല സംഘടിപ്പിച്ചു

പുറത്തിയിൽ : പുറത്തിയിൽ ന്യൂ മാപ്പിള യു. പി സ്കൂളിൽ “ഉല്ലാസ ഗണിതം വീട്ടിലും വിദ്യാലയത്തിലും ” രക്ഷകർത്തൃ ശില്പശാല സംഘടിപ്പിച്ചു. ഗണിത പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഉല്ലാസം നിറഞ്ഞതും, രസകരമാക്കുന്നതിന്റെയും ഭാഗമായി ഒന്ന്, രണ്ട് ക്ലാസ്സുകളിലെ രക്ഷിതാക്കൾക്കാണ് ശില്പശാല സംഘടിപ്പിച്ചത്. വാർഡ് കൗൺസിലർ കെ. പി അബ്ദുൽ റസാഖ് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു. ഹെഡ് മാസ്റ്റർ എം കെ. മുഹമ്മദ് ഷരീഫ് അധ്യക്ഷനായി.അയ്യൂബ് മാസ്റ്റർ നന്ദി അറിയിച്ചു. ഇൽമുന്നിസ, മിനി, ബീഗം ഫാഹിത, സമീറ, സജ്ന, എന്നിവർ ക്ലാസ്സ്‌ കൈകാര്യം ചെയ്തു.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: