പള്ളിയാംമൂല മഖാം മാസാന്ത സ്വലാത്ത് നാളെ

പള്ളിയാംമൂല മഖാം മാസാന്ത സ്വലാത്ത് നാളെ നടക്കും. വൈകുന്നേരം 4 മണിക്ക് നടക്കുന്ന സ്വലാത്തിനും ഉദ്ബോധന സദസ്സിനും ശൗക്കത്തലി അമാനി, അബ്ദുൽ ലത്തീഫ് ഉസ്‌താദ്‌ എന്നിവർ നേതൃത്വം നൽകും

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: