അരിയിൽ കരയപ്പാത്ത് ശ്രീ കതിവന്നൂർ വീരൻ ദേവസ്ഥാനം കളിയാട്ട മഹോത്സവം

അരിയിൽ കരയപ്പാത്ത് ശ്രീ കതിവന്നൂർ വീരൻ ദേവസ്ഥാനം കളിയാട്ട മഹോത്സവം 2020 ജനുവരി 24, 25, 26, വെള്ളി, ശനി, ഞായർ ദിവസങ്ങളിൽ നടക്കും. വെള്ളിയാഴ്ച രാവിലെ എട്ടുമണിക്ക് പൂന്തോട്ടം വാസുദേവൻ തിരുമേനിയുടെ കാർമികത്വത്തിൽ വിശേഷാൽ ഗണപതി ഹോമം. വൈകുന്നേരം അഞ്ചുമണിക്ക് ധർമ്മദൈവം വെള്ളാട്ടം, 7 മണിക്ക് വയനാട്ടുകുലവൻ വെള്ളാട്ടം, 9 മണിക്ക് കതിവന്നൂർ വീരൻ തോറ്റം, 12 മണിക്ക് കുടീവീരൻ ദൈവം, തുടർന്ന് ധർമ്മദൈവവും ഉണ്ടാവും.ശനിയാഴ്ച 25 തീയതി രാവിലെ 5 മണിക്ക് വയനാട്ടുകുലവൻ പുറപ്പാട്, വൈകുന്നേരം 6 മണിക്ക് ഗുരുക്കൾ ദൈവം വെള്ളാട്ടം. രാത്രി എട്ടുമണിക്ക് കതിവന്നൂർ വീരൻ തോറ്റം തുടർന്ന് ഗുരുക്കൾ ദൈവം.ജനുവരി 26 ഞായറാഴ്ച രാവിലെ 5:00 മണിക്ക് കതിവന്നൂർവീരൻ ദൈവത്തിൻറെ പുറപ്പാടും നടക്കും. കളിയാട്ട ദിവസങ്ങളിൽ അന്നദാനം ഉണ്ടായിരിക്കും.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: