മട്ടന്നൂരിൽ ജില്ലാതല ഫൈവ്സ്  ഫ്ളഡ് ലൈറ്റ്  ഫുട്ബോൾ ടൂർണമെൻറ്

അൽ ഷിബാബ്  മട്ടന്നൂർ സംഘടിപ്പിക്കുന്ന  ജില്ലാതല ഫൈവ്സ്  ഫ്ളഡ് ലൈറ്റ്  ഫുട്ബോൾ ടൂർണമെൻറ്  2019  മാർച്ച്  2,3   ശനി ഞായർ    ദിവസങ്ങളിൽ  മട്ടന്നൂർ  സ്കൂൾ ഗ്രൗണ്ടിൽ  വെച്ച് നടക്കും. പങ്കെടുക്കാൻ താൽപര്യമുള്ള ടീമുകൾ  താഴെ പറയുന്ന നമ്പറിൽ ബന്ധപ്പെടുക   

9995585718  , 9074456811, 9745358009, 9562135846

ഫെബ്രുവരി 14ന് ഉള്ളിൽ ആദ്യം രജിസ്റ്റർ ചെയ്യുന്ന  24 ടീമുകൾക്ക്                          അവസരം ഉണ്ടായിരിക്കുന്നതാണ്

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: