കാഞ്ഞിരോട് സി.പി ആയിശ( 62 ) നിര്യാതയായി.

സഹോദരങ്ങൾ – സി.പി കലന്തൻ (Late), സി.പി. ആസ്യ, സി.പി. അശറഫ് ,സി.പി.കുഞ്ഞാമിന (Late) സി.പി നസീമ

മക്കൾ

സി.പി ഷക്കീർ (AI KMCC എക്ലിക്യൂട്ടീവ് അംഗം) സി.പി.ഷാഹിദ (Late), സി.പി. ഷാനവാസ്, സി.പി. ജംഷീർ

ജമാതാക്കൾ

സമീറ, മുംതാസ്, ഷംല, മൊയ്തീൻ

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: