ഭണ്ഡാരം മോഷണം പോയി.

പരിയാരം. ക്ഷേത്ര ഭണ്ഡാരം മോഷ്ടാക്കൾ കടത്തികൊണ്ടു പോയി. കടന്നപ്പള്ളി പാണപ്പുഴ ഭൂദാനം കോളനിയിലുള്ള ശ്രീ മുത്തപ്പൻ ക്ഷേത്രത്തിന് മുൻവശം സ്ഥാപിച്ചചെമ്പു ഭണ്ഡാരമാണ് മോഷണം പോയത്.ഇന്നലെ രാത്രിയിലാണ് സംഭവം. ഇന്ന് രാവിലെയാണ് ക്ഷേത്രത്തിന് മുന്നിലെ ഭണ്ഡാരം മോഷണ പോയത് നാട്ടുകാർ കണ്ടത്.തുടർന്ന് പരിയാരം പോലീസിൽ വിവരമറിയിക്കുകയായിരുന്നു. ക്ഷേത്ര കമ്മറ്റിമാസത്തിലൊരിക്കൽ ഭണ്ഡാരം തുറന്ന് പണമെടുക്കാറാണ് പതിവ്. മാസത്തിൽ ഏകദേശം നാലായിരം രൂപയോളം ഭണ്ഡാരത്തിൽ നിന്ന് ലഭിക്കാറുണ്ടെന്ന് ക്ഷേത്ര പറയുന്നു. പരിയാരം പോലീസിൽ പരാതി പോലീസ് സ്ഥലത്തെത്തി പരിശോധിച്ചു.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: