അഴീക്കോട് ചാൽ ബീച്ചിനു സമീപം മുകുന്ദൻ ഈരായി അന്തരിച്ചു


അഴീക്കോട് ചാൽ ബീച്ചിനു സമീപം മുകുന്ദൻ ഈരായി (77) അന്തരിച്ചു അച്ഛൻ: പരേതനായ കുമാരൻ,അമ്മ: പരേതയായ കൗസല്യ,സഹോദരങ്ങൾ: ശശീന്ദ്രൻ,
രവീന്ദ്രൻ.
സംസ്കാരം ഇന്നു വൈകുന്നേരം 7 മണിക്ക് അഴീക്കൽ ശ്മശാനത്തിൽ

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: