പഴയങ്ങാടിയിൽ നിർത്തിയിട്ട ഇരുചക്രവാഹനങ്ങളിൽനിന്ന് കാർബറേറ്ററുകൾ അഴിച്ചുമാറ്റി

പഴയങ്ങാടി: നിർത്തിയിടുന്ന ഇരുചക്രവാഹനങ്ങളിൽനിന്ന് കാർബറേറ്ററുകൾ അഴിച്ചുമാറ്റുന്നു. ആളൊഴിഞ്ഞ സ്ഥലങ്ങളിൽ നിർത്തിയിടുന്ന ഇരുചക്രവാഹനങ്ങളുടെ കാർബറേറ്ററുകളാണ് മോഷ്ടാക്കൾ കവരുന്നത്.

കഴിഞ്ഞ ദിവസം പഴയങ്ങാടിയിലെ സ്വകാര്യ ബസ് ഡ്രൈവർ താവത്ത് തന്റെ ഇരുചക്രവാഹനം നിർത്തിയിട്ടിരുന്നു. ഒരു മണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞ് തിരിച്ചെത്തിയപ്പോൾ വാഹനം സ്റ്റാർട്ടാക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ല. തുടർന്ന്പരിശോധിച്ചപ്പോഴാണ് കാർബറേറ്റർ അഴിച്ചുകൊണ്ടുപോയ നിലയിൽ കണ്ടത്. ഇത്തരം സംഭവങ്ങൾ പതിവായി നടക്കുന്നുണ്ട്.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: