വാഹന ഗതാഗതം നിരോധിച്ചു

വാഹന ഗതാഗതം നിരോധിച്ചു
ശ്രീകണ്ഠാപുരംതളിപ്പറമ്പ്ഇരിട്ടി റോഡില്‍ കപ്പാലം മുതല്‍ മന്ന വരെ മെക്കാടം ടാറിങ് പ്രവൃത്തി ചെയ്യുന്നതിന്റെ ഭാഗമായി   റോഡിലൂടെയുള്ള വാഹന ഗതാഗതം ഒക്ടോബര്‍ 24 മുതല്‍  നവംബര്‍

ആറ് വരെ നിരോധിച്ചതായി പൊതുമരാമത്ത് വകുപ്പ് വകുപ്പ രാവിലെ ആറ് മണി വരെയാണ് നിരോധനം.  തളിപ്പറമ്പില്‍ നിന്ന് ആലക്കോട്, ശ്രീകണ്ഠാപുരം ഭാഗത്തേക്ക് പോകേണ്ട വാഹനങ്ങള്‍ കപ്പാലം വ്യാപാരഭവന്‍, രാജരാജേശ്വര ക്ഷേത്രം, ആടിക്കും പാറ, കാര്യമ്പലം, സെയ്ത് നഗര്‍ വഴി ആലക്കോട് പി ഡബ്ള്യു ഡി റോഡില്‍ കയറി പോകേണ്ടതും തിരിച്ച് ആലക്കോട് ശ്രീകണ്ഠപുരം ഭാഗത്തു നിന്നും തളിപ്പറമ്പിലേക്ക് വരുന്ന വാഹനങ്ങള്‍ മന്ന ജംഗ്ഷന്‍ ചിന്മയ മിഷന്‍ സ്‌കൂള്‍ പൂക്കോത്ത് നട വഴി തിരിഞ്ഞ് തളിപ്പറമ്പിലേക്ക് പോകേണ്ടതാണ്.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: