മട്ടന്നൂർ അമ്പലം റോഡിലെ അക്ഷര ബുക്ക്സ് ഉടമ രമേശൻ അന്തരിച്ചു

മട്ടന്നൂർ  വ്യാപാരി വ്യവസായി ഏകോപന സമിതി യൂനിറ്റ് ട്രഷററും, മേഖല വൈസ് പ്രസിഡണ്ടും  സംസ്ഥാന  കൗൺസിലറുമായ കെ.പി.രമേശൻ അന്തരിച്ചു

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: