കമ്പിൽ പാട്ടയം സ്വദേശി ഇർഷാദ് (16 ) മരണപ്പെട്ടു.

പാട്ടയം ശാഖാ msf സജീവ പ്രവർത്തകനും കമ്പിൽ മാപ്പിള ഹൈസ്‌കൂൾ വിദ്യാര്ഥിയുമായ ഇർഷാദ് സി.കെ. (16 വയസ്സ്) മരണപ്പെട്ടു.

ഇന്ന് രാവിലെ 9 മണിക്ക് മയ്യത്ത് നിസ്കാരം കമ്പിൽ മൈതാനിപ്പളിയിൽ.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: